post

76 rocznica Powstania Warszawskiego

Dziś szczególny dzień, 76 rocznica Powstania Warszawskiego. Pamiętamy i my. Uczcimy pamięć o Powstańcach minutą ciszy przed meczem. Cześć ich pamięci!