post

Ważny komunikat

W związku z panującą na terenie Polski epidemią COVID-19, Zarząd MKS Czarni Żagań 1957 zwraca się z apelem do wszystkich kibiców udających się na mecz w dniu 23.08.2020 o godz. 17.00 o przestrzeganie zasad panujących na terenie obiektów sportowych w czasie rozgrywania meczów piłkarskich.
Każdy widz zobowiązany jest do realizacji obowiązku zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się po obiekcie sportowym. Osoby, które nie zajmują miejsc siedzących zobowiązane są do zakrywania ust i nosa podczas całego meczu, oraz zachowania odległości minimum 1,5 m od innego widza.
Na obiekcie sportowym będą wyznaczone co drugie miejsca siedzące.
Obowiązek zajmowania co drugiego miejsca nie dotyczy:
1. Kibica, który uczestniczy w wydarzeniach z dzieckiem poniżej 13 roku życia.
2. Kibica, który uczestniczy w wydarzeniu z osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
3. Osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.