Zarząd klubu

Prezes Zarządu

Roman Chruścicki

Wiceprezes Zarządu

Marcin Szymański

Członek Zarządu

Zbigniew Kasjaniuk

Członek Zarządu

Andrzej Wnęk

Sekretarz

Przemysław Kowalski

Komisja Rewizyjna

Krystyna Chruścicka

Krzysztof Kulik

Ireneusz Graczyk