Zarząd klubu

Prezes Zarządu

Roman Chruścicki

Członek Zarządu

Zbigniew Kasjaniuk

Wiceprezes Zarządu

Przemysław Wojtysiak

Członek Zarządu

Marcin Szymański

Sekretarz

Przemysław Kowalski

Komisja Rewizyjna

Krystyna Chruścicka

Krzysztof Kulik

Ireneusz Graczyk